2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема Скитовича - Дармуа для дискретных и компактных вполне несвязных абелевых групп

Мазур И. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Класична теорема Скитовича-Дармуа стверджує, що гауссівські розподіли на дійсній прямій характеризуються незалежністю двох лінійних форм від n незалежних випадкових величин. У цій статті теорему Скитовича-Дармуа узагальнено на дискретні абелеві групи, компактні цілком незв'язні абелеві групи, а також на деякі інші класи локально компактних абелевих груп. На відміну від попередніх досліджень розглядаються n лінійних форм від n незалежних випадкових величин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 7, pp 1054-1070.

Зразок цитування: Мазур И. П. Теорема Скитовича - Дармуа для дискретных и компактных вполне несвязных абелевых групп // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 7. - С. 946–960.

Повний текст