2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Проблема переслідування в нескінченній системі диференціальних рівнянь другого порядку

Ібрагімов Г. І., Аллахабі Ф., Кучкаров А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається проблема переслідування в диференціальній rpi для нескінченної системи диференціальних рівнянь другого порядку. Керівні функції гравців, тобто переслідувача та переслідуваного, мають деякі обмеження. Переслідування завершується, коли z(τ) = \( \dot{z} \) (τ) = 0 для деякого τ > 0, де z(t) — стан системи. Переслідувач намагається завершити переслідування, а переслідуваний намагається цього уникнути. Встановлено достатню умову завершення переслідування в диференціальній грі, коли зворотнє управління для переслідувача більше, ніж для переслідуваного. Для побудови стратегії переслідувача вважаємо, що миттєве керування, застосоване переслідуваним, є відомим переслідувачу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 8, pp 1203-1216.

Зразок цитування: Ібрагімов Г. І., Аллахабі Ф., Кучкаров А. Проблема переслідування в нескінченній системі диференціальних рівнянь другого порядку // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1080–1091.

Повний текст