2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Покращена оцінка Джексона для найкращого тригонометричного наближення

Драганов Б. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано покращену оцінку Джексона та відповідну обернену оцінку для найкращого тригонометричного наближення в термінах модулів гладкості, еквівалентних нулю на тригонометричних поліномах степені, що не перевищує певного числа. Отримано нерівності, аналогічні нерівностям Тімана. Розглянуто також співвідношення між модулями різних порядків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 9, pp 1354-1362.

Зразок цитування: Драганов Б. Р. Покращена оцінка Джексона для найкращого тригонометричного наближення // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1219–1226.

Повний текст