2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Численный метод решения гиперсингулярного интегрального уравнения второго рода

Костенко А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано чисельний метод розв'язання гіперсингулярного інтегрального рівняння другого роду — узагальнення відомого методу. При додаткових припущеннях доведено теорему існування та єдиності розв'язку. Отримано оцінку швидкості збіжності наближеного розв'язку до точного.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 9, pp 1373-1383.

Зразок цитування: Костенко А. В. Численный метод решения гиперсингулярного интегрального уравнения второго рода // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1236–1244.

Повний текст