2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема о средних значениях

Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано новий підхід до класичної теореми про середнє, в якому замість одного середнього значення використано два. Цей підхід має особливе значення для комплексних функцій, оскільки для них не існує подібних теорем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 9, pp 1418-1425.

Зразок цитування: Трохимчук Ю. Ю. Теорема о средних значениях // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 9. - С. 1276–1282.

Повний текст