2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Роди поліедрів без скруту

Колесник П. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються роди полієдрів (скінченних клітинних комплексів), тобто класи полієдрів, yci локалiзацiї яких є стабільно гомотопічно еквівалентними. А саме, описано роди поліедрів без скруту розмірності щонайбільше 11. Зокрема, обчислено кількість стабільних гомотопічних класів у цих родах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 10, pp 1479-1489.

Зразок цитування: Колесник П. О. Роди поліедрів без скруту // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1332–1341.

Повний текст