2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О сохранении порядка уплощения индуцированным диффеоморфизмом

Зубрилин К. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається будова гладкої кривої з точки зору поняття сплощення. Наведено умови, за яких r-геодезична крива базисного многовиду є проекцією r-геодезичної кривої в дотичному розшаруванні другого порядку. Встановлено необхідну i достатню умову, при якій 2-геодезичний диФєоморФізм афінно зв'язних просторів індукує 2-геодезичний диФєоморФізм дотичних розшарувань другого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 11, pp 1642-1660.

Зразок цитування: Зубрилин К. М. О сохранении порядка уплощения индуцированным диффеоморфизмом // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1482–1497.

Повний текст