2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про M-проективно плоскі LP-многовиди Сасакяна

Зенгін F. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається природа многовидів Сасакяна, що допускають M-проективний тензор кривизни. Перевірено, чи задовольняє цей многовид умову W(X, Y ).R = 0. Більш того, доведено, що умови R(X, Y ).R = 0 та R(X, Y ).S = 0 виконуються для M-проективно плоских LP-многовидів Сасакяна. В останній частині роботи введено M-проективно плоский простір-час та встановлено деякі властивості цього простору.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 11, pp 1725-1732.

Зразок цитування: Зенгін F. О. Про M-проективно плоскі LP-многовиди Сасакяна // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1560–1566.

Повний текст