2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про інваріанти кореневих підгруп скінченних класичних груп

Кін Юфанг, Нан Чжу

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що інваріантні поля $F_q (X_1,... ,X_n)^G$ є чисто трансцендентними над $F_q$, якщо $G$ — корєнєві підгрупи скінченних класичних груп. Ключовим місцем доведення є знаходження гарних подібних груп для наших груп. Крім того, показано, що інваріантні кільця кореневих підгруп спеціальних лінійних груп є поліноміальними кільцями. Також наведено відповідні ряди Пуанкаре.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 12, pp 1809-1821.

Зразок цитування: Кін Юфанг, Нан Чжу Про інваріанти кореневих підгруп скінченних класичних груп // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1636–1645.

Повний текст