2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теореми про спільну нерухому точку та c-відстань в упорядкованих конічних метричних просторах

Рад Г. Сулеймані, Рахімі Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено узагальнення деяких теорем про нерухому точку та СПІЛЬНУ нерухому точку для с-відстані в упорядкованих КОНІЧНИХ метричних просторах. Таким чином, покращено та узагальнено різноманітні результати, що наведені в літературі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 12, pp 1845-1861.

Зразок цитування: Рад Г. Сулеймані, Рахімі Х. Теореми про спільну нерухому точку та c-відстань в упорядкованих конічних метричних просторах // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1667–1680.

Повний текст