2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О граничном поведении одного класса отображений в метрических пространствах

Афанасьева Е. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується проблема продовження на межу континуально кільцевих Q-гомєоморФізмів відносно p-модуля між континуальними областями у метричних просторах із мірами. Сформульовано умови на функцію Q та межі областей, при яких будь-який континуально кільцевий Q-гомеоморфізм допускає неперервне або гомеоморфне продовження на межу. Отримані результати ведуть, зокрема, до важливих застосувань до фракталів у ℝ n , n ≥ 2.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 1, pp 16-29.

Зразок цитування: Афанасьева Е. С. О граничном поведении одного класса отображений в метрических пространствах // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 17–29.

Повний текст