2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кільце пiфагорових трійок над квадратними полями

Гарнчоошонг А., Сомбоонкулавуді Ц.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $K$ — квадратне поле, а $R$ — кільцє цілих з $K$ таких, що $R$ — єдина факторизаційна область. Множина $P$ всіх піфагорових трійок з $R$ разбивається на $P_{η}$ , множини трійок $〈α, β, γ〉$ в $P$, де $η = γ − β.$. В роботі показано кільцеві структури для кожного $P_{η}$ та $P$ з кільцевої структури $R$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 1, pp 153-159.

Зразок цитування: Гарнчоошонг А., Сомбоонкулавуді Ц. Кільце пiфагорових трійок над квадратними полями // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 135–139.

Повний текст