2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про замiну кропiної для m-кореневих фiнслерових метрик

Пейган Е., Таєбі А., Табатабаеіфар Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто замшу Кропіної для m-кореневих фінслерових метрик. Встановлено необхідні та достатні умови того, що заміна Кропіної для m-кореневої метрики Фінслера є локально дуально плоскою. Також доведено, що заміна Кропіної для m-кореневої метрики Фінслера є локально проективно плоскою тоді i тільки тоді, коли вона є локально мінковською.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 1, pp 160-164.

Зразок цитування: Пейган Е., Таєбі А., Табатабаеіфар Т. Про замiну кропiної для m-кореневих фiнслерових метрик // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 140–144.

Повний текст