2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Топологічно перемішуючі відображення та псевдодуга

Дрвіега Т., Опроча П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомо, що псевдодугу можна отримати як обернену границю копій відрізка [0,1] з єдиним зв'язуючим відображенням $f$, що є топологічно точним. З іншого боку, в цьому випадку зсувний гомеоморфізм $σ_f$ є топологічно перемішуючим. Таким чином, природно запитати чи може $f$ бути тільки перемішуючим, чи воно обов'язково повинно бути точним. Нещодавно було встановлено, що для деяких спадково нерозкладних континуумів (наприклад, псевдокіл) точність зв'язуючого відображення є наслідком властивості перемішування. В даній статті показано, що розглянутий тип примусового повернення не реалізується для зв'язуючого відображення, що визначає псевдодугу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 2, pp 197-208.

Зразок цитування: Дрвіега Т., Опроча П. Топологічно перемішуючі відображення та псевдодуга // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 2. - С. 176–186.

Повний текст