2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності

Бугрій О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В цилиндрической области рассмотрена смешанная задача с общими однородными граничными условиями для полулинейных параболических по Петровскому систем c переменными показателями нелинейности. Доказано существование слабых решений этой задачи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 4, pp 487-498.

Зразок цитування: Бугрій О. М. Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 435–444.

Повний текст