2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Атоми в $p$-локалізації стабльної гомотопічної категорії

Дрозд Ю. А., Колесник П. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються $p$-локалiзацiї (де $p$ — непарне просте число) повних підкатегорій ${\mathcal{S}}^n$ стабільної гомотопічної категорії, що складається з CW-комплексів із клітинами в $n$ послідовних розмірностях. Застосовуючи техніку триангульованих категорій та матричні задачі, ми наводимо класифікацію атомів (нерозкладних об'єктів) у ${\mathcal{S}}_p^n$ Для $n ≤ 4(p − 1)$ i показуємо, що для $n > 4(p — 1)$ ця класифікація є дикою у сенсі теорії зображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 4, pp 514-529.

Зразок цитування: Дрозд Ю. А., Колесник П. О. Атоми в $p$-локалізації стабльної гомотопічної категорії // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 458–472.

Повний текст