2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спільні теореми про нерухому точку для нелінійних слабкостискальних відображень

Аббас М., Хан М. С., Чандок С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано дєякі спільні теореми про нерухому точку для відображень, що задовольняють нелінійну слабкостискальну умову в рамках упорядкованих метричних просторів. Отримані результати узагальнюють та розширюють декілька порівняльних результатів, відомих із літературних джерел.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 4, pp 594-601.

Зразок цитування: Аббас М., Хан М. С., Чандок С. Спільні теореми про нерухому точку для нелінійних слабкостискальних відображень // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 531–537.

Повний текст