2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнена гібридна сума Клостермана над [i]

Варбанець С. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Узагальнені суми Клостермана з характером над $ℤ$ вивчали В. Биковський, А. Виноградов, М. Кузнєцов, А. Найти та С. Лі. У статті отримано аналогічні оцінки для $K χ (α, β; γ; q)$ над $ℤ[i]$, а також уточнено оцінки таких сум з характером Діріхле $χ (\mod q_1)$, де $q_1 | q$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 5, pp 678-689.

Зразок цитування: Варбанець С. П. Узагальнена гібридна сума Клостермана над [i] // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 609–618.

Повний текст