2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Многопериодическое решение краевой задачи для одного класса уравнений параболического типа с многомерным временем

Абдикаликова Г. А., Бержанов А. Б, Кенжебаев К. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються існування та єдиність багатоперіодичного розв'язку першої крайової задачi для системи рівнянь пара-6олічного типу з багатовимірним часом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 5, pp 719-731.

Зразок цитування: Абдикаликова Г. А., Бержанов А. Б, Кенжебаев К. К. Многопериодическое решение краевой задачи для одного класса уравнений параболического типа с многомерным временем // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 645–655.

Повний текст