2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Диаметры графов коммутативности сплетений групп подстановок

Лещенко Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ — група, а $Z(G)$ — її центр. Граф комутативності групи $G$ — це неорiєнтований граф $Γ(G)$ з множиною вершин $G \ Z(G)$, де вершини $x$ та $y$ з'єднуються ребром тоді і тільки тоді, коли $xy = yx$. У статті вивчаються графи комутативності вінцевих добутків $HςG$, де $G$ — група підстановок, що транзитивно діє на $X$ („активна" група вінцевого добутку), а $(H, Y)$ — абелева група підстановок на $Y$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 5, pp 732-742.

Зразок цитування: Лещенко Ю. Ю. Диаметры графов коммутативности сплетений групп подстановок // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 656–665.

Повний текст