2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Другі максимальні підгрупи силовської p-підгрупи та p-нільпотентність скінченних груп

Лі Х. Х., Ху Я.


Абстракт

Пщгрупа $H$ групи $G$ називається слабко $s$-напівпереставною в $G$, якщо $G$ має піднормальну підгрупу $T$ таку, що $HT = G$ та $H ∩ T ≤{H}_{\overline{s}G}$, де ${H}_{\overline{s}G}$ — підгрупа $H$, породжена всіма підгрупами $H$, які є напівпереставними в $G$. В роботі вивчається $p$-нільпотентність групи, для якої кожна друга максимальна підгрупа її силовських $р$-підгруп є слабко $s$-напівпереставною. Отримано деякі нові результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 5, pp 775-780.

Зразок цитування: Лі Х. Х., Ху Я. Другі максимальні підгрупи силовської p-підгрупи та p-нільпотентність скінченних груп // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 694–698.