2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про статистичну збіжність метричнозначних послідовностей

Дегер У., Довгошей О. А., Куцукаслан М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються умови на щільність підпослідовності статистично з6іжної послідовності, за яких ця підпослідовність також є статистично збіжною. Деякі достатні умови такого типу та майже обернені необхідні умови отримано в постановці загальних метричних просторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 5, pp 796-805.

Зразок цитування: Дегер У., Довгошей О. А., Куцукаслан М. Про статистичну збіжність метричнозначних послідовностей // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 712–720.

Повний текст