2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Підсилення явних нижніх границь для порядків елементів у розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів

Попович Р. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Явно побудовано елементи великого мультиплікативного порядку у будь-яких розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 6, pp 916-927.

Зразок цитування: Попович Р. О. Підсилення явних нижніх границь для порядків елементів у розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 815–825.

Повний текст