2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі апроксимаційні властивоси операторів Саса - Міракяна - Бернштейна типу Хлодовського

Сімсек Е., Тунс Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метою даної статті є обґрунтування нової послідовності додатних лінійних onepaTopiB за допомогою onepaTopiB Сaсa-Мiрaкянa-Бернштейнa типу Хлодовського та дослідження деяких апроксимаційних властивостей цих операторів у просторі неперервних функцій, заданих на правій півосі. Крім того, встановлено порядок таких наближень за допомогою модуля неперервності та наведено теорему типу Вороновської.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 6, pp 928-936.

Зразок цитування: Сімсек Е., Тунс Е. Деякі апроксимаційні властивоси операторів Саса - Міракяна - Бернштейна типу Хлодовського // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 826–834.

Повний текст