2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Интерполяция сплайнами четной степени по Субботину и по Марсдену

Волков Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу інтерполяції сплайнами парного степеня по Субботіну i по Марсдену. Вивчення ґрунтується на зображенні похідних сплайна в базисах нормалiзованих i ненормалiзованих B-сплайнів. Отримано системи РІВНЯНЬ для коефіцієнтів таких зображень. Встановлено оцінки похідних функції похибки при наближенні інтерпольованої функції повним сплайном через норми обернених матриць розглянутих систем рівнянь. Показано зв'язок між конструкціями сплайнів по Субботіну i по Марсдену.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 7, pp 994-1012.

Зразок цитування: Волков Ю. С. Интерполяция сплайнами четной степени по Субботину и по Марсдену // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 891–908.

Повний текст