2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Модулі з єдиним замиканням відносно теорії скруту. III

Догруоз С., Сміт П. Ф., Харманці А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Продовжено вивчення модулів над загальним кільцем R, субмодулі якого мають єдине замикання відносно спадкової теорії скруту на Mod-R. Доведено, що для заданих кільця R та спадкової теорії скруту τ на Mod-R кожний субмодуль кожного правого R-модуля має єдине замикання відносно τ тоді i тільки тоді, коли τ породжується проективними простими правими R-модулями. Зокрема, кільце R є правим кільцем Каша тоді i тільки тоді, коли кожний субмодуль кожного правого R-модуля має єдине замикання відносно теорії скруту за Ламбеком.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 7, pp 1028-1036.

Зразок цитування: Догруоз С., Сміт П. Ф., Харманці А. Модулі з єдиним замиканням відносно теорії скруту. III // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 922–929.

Повний текст