2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Анізотропні диференціальні оператори з параметрами та їх застосування

Шахмурад С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються граничні задачi для анізотропних диференціально-операторних рівнянь зі змінними коефiцiєнтами, що залежать від параметрів. Наведено кілька умов рівномірної сепарабельності та фредгольмовості в банаховозначних L p -просторах. Встановлено точні рівномірні оцінки для резольвенти, з яких випливає, що вказаний оператор є рівномірно додатним. Більш того, він є також генератором деякої аналітичної напівгрупи. Як застосування, встановлено властивості максимальної регулярності абстрактної параболічної задачі, що залежить від параметра, та нескінченних систем рівнянь параболічного типу в L p -просторах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 7, pp 1099-1121.

Зразок цитування: Шахмурад С. Анізотропні диференціальні оператори з параметрами та їх застосування // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 983–1002.

Повний текст