2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Необходимые и достаточные условия разрешимости линейных краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма

Джумабаєв Д. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано метод дослідження i розв'язання лінійної крайової задачi для інтегро-диференціального рівняння Фредгольма, що ґрунтується на розбитті інтервалу i введенні додаткових параметрів. Кожному розбиттю інтервалу поставлено у відповідність деяке однорідне інтегральне рівняння Фредгольма другого роду. Наведено означення регулярного розбиття і показано, що множина регулярних розбиттів не є порожньою. Встановлено критерій розв'язності розглядуваної задачі i побудовано алгоритм знаходження її розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 8, pp 1200-1219.

Зразок цитування: Джумабаєв Д. С. Необходимые и достаточные условия разрешимости линейных краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1074–1091.

Повний текст