2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дробове числення уніфікованої функції Міттаг-Леффлера

Натвані Б. В., Праяпаті Й. Ц.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Головною метою роботи є введення оператора у просторі $L(a, b)$ дійсних або комплексних Функцій, вимірних відносно міри Лебега. Вивчено деякі властивості дробових інтегралів Рімана-Ліувілля та диференціальних операторів, що відповідають функції $E_{α,β,λ,μ,ρ,p}^{γ,δ} (cz; s, r)$. Отримано відповідні інтегральні зображення. Деякі властивості частинного випадку цієї функції також вивчено за допомогою дробового числення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 8, pp 1267-1280.

Зразок цитування: Натвані Б. В., Праяпаті Й. Ц. Дробове числення уніфікованої функції Міттаг-Леффлера // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1133–1145.

Повний текст