2019
Том 71
№ 11

Всі номери

CLT-групи з S-квазінормально вкладеними підгрупами Холла

Лі Шіронг, Лю Жіанюнь

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Підгрупа $H$ скінченної групи $G$ називається підгрупою Холла, $S$-квазінормально вкладеною в $G$, якщо $H$ — підгрупа Холла $S$-квазінормального замикання $H^{SQG}$. Вивчаються скінченні групи $G$, що містять $S$-квазінормально вкладені підгрупи Холла індексу $p^n$ для кожного простого степеневого дільника $p^n$ порядку $G$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 8, pp 1281-1288.

Зразок цитування: Лі Шіронг, Лю Жіанюнь CLT-групи з S-квазінормально вкладеними підгрупами Холла // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1146–1152.

Повний текст