2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнені напівкомутативні та косі iдеали Армендарiза

Нікмер М. Дж.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Узагальнено поняття напівкомутативних косих абелевих зведених та симетричних лівих iдеалiв Армендаріза та вивчено співвідношення між ними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 9, pp 1354-1368.

Зразок цитування: Нікмер М. Дж. Узагальнені напівкомутативні та косі iдеали Армендарiза // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 9. - С. 1213–1222.

Повний текст