2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про оцінку Шолімоші типу сума-добуток для впорядкованих полів

Хуе Бочінг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що оцінка Шолімоші типу сума-добуток max{|A + A|, |A · A|} ≫ |A|4/3/(log |A|)1/3 справедлива для будь-якої скінченної множини A у впорядкованому полі F.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 9, pp 1408-1413.

Зразок цитування: Хуе Бочінг Про оцінку Шолімоші типу сума-добуток для впорядкованих полів // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 9. - С. 1257–1261.

Повний текст