2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінювання функції розподілу з використанням непрямої вибірки

Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу оцінювання функції розподілу у випадку, коли спостерігач має доступ лише до деяких індикаторних випадкових значень. Вивчено деякі базові асимптотичні властивості побудованих оцінок. У статгі доведено граничні теореми для неперервних функціоналів щодо оцінки $F^n(x)$ у просторі $C[a,\; 1 - a], 0 < a < 1/2$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 12, pp 1906-1924.

Зразок цитування: Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А. Оцінювання функції розподілу з використанням непрямої вибірки // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 12. - С. 1642–1658.

Повний текст