2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевая задача Римапа па разомкнутой жордановой спрямляемой кривой. II

Кудьявина Ю. В., Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано крайову задачу Рімана для розширених у порівнянні з попередніми результатами класів розімкнених жорданових спрямлюваних кривих та заданих на них функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 12, pp 1925-1940.

Зразок цитування: Кудьявина Ю. В., Плакса С. А. Краевая задача Римапа па разомкнутой жордановой спрямляемой кривой. II // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 12. - С. 1659–1671.

Повний текст