2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про ґраткове рівняння Кірквуда-Зальцбурга осциляторного типу з притягувальними багаточастинковимн потенціалами

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається ґраткове рівняння Кірквуда-Зальцбурга (КС) осциляторного типу з загальним фазовим одночастинковим вимірним простором та багаточастинковими потенціалами взаємодії. При певному виборі цього вимірного простору розв'язки КС рівняння описують кореляційні функції великого канонічного ансамблю ґраткових рівноважних класичних та квантових систем осциляторів. Доведено існування розв'язку симетризованого КС рівняння для багаточастинкових потенціалів взаємодії, які або притягувальні (недодатні) та мають скінченну дію, або відштовхувальні (додатні) та мають нескінченну дію. Розглядувана симетризація нова і ґрунтується на умові суперстійкості для багаточастинкових потенціалів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 12, pp 1958-1977.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Про ґраткове рівняння Кірквуда-Зальцбурга осциляторного типу з притягувальними багаточастинковимн потенціалами // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 12. - С. 1687–1704.

Повний текст