2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про узагальнення $⊕$-кофінітно поповнених модулів

Нісанці Б., Пансар А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено властивості ⊕-кофінітно радикальних поповнених модулів або скорочено cgs ⊕-модулів. Показано, що модуль із властивістю суми доданків SSP є $cgs^{⊕}$-модулем тоді і тільки тоді, коли$M/w \text{Loc}^{⊕} M$ ($w \text{Loc}^{⊕} M$ — сума всіх $w$-локальних прямих доданків модуля $M$) не містить жодного максимального субмодуля; кожний прямий доданок UC-розширюваного $cgs^{⊕}$-модуля є $cgs^{⊕}$-модулем; для будь-якого кільця $R$ кожний вільний $R$-модуль є $cgs^{⊕}$-модулем тоді і тільки тоді, коли $ R$ є напівперфектним.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 2, pp 183–189.

Зразок цитування: Нісанці Б., Пансар А. Про узагальнення $⊕$-кофінітно поповнених модулів // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 183–189.

Повний текст