2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розв'язки замкненої форми для рівнянь потрійних рядів, що містять поліноми Лагерра

Дналивал Р.С., Рокне Ж., Сінгх Б. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто деякі рівняння потрійних рядів, що містять узагальнені поліноми Лагерра. Рівняння зпедено до потрійних інтегральних рівнянь функцій Бесселя. Отримано розв'язки замкненої форми для потрійних інтегральних рівнянь функцій Бесселя, а також розв'язки замкненої форми для рівнянь потрійних рядів з поліномами Лагерра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 2, pp 259-267.

Зразок цитування: Дналивал Р.С., Рокне Ж., Сінгх Б. М. Про розв'язки замкненої форми для рівнянь потрійних рядів, що містять поліноми Лагерра // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 2. - С. 231 – 237.

Повний текст