2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании функции Ляпунова в виде квадратичной формы для систем линейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием

Игнатьев А. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто систему лінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Отримано достатні умови існування додатно означеної квадратичної форми такої, що її похідна чшшосі і диференціальних рівнянь та її зміни в точках імульсного впливу є негативно означеними квадратичними формами незалежно від моментів імпульсної дії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 11, pp 1680-1689.

Зразок цитування: Игнатьев А. О. О существовании функции Ляпунова в виде квадратичной формы для систем линейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 11. - С. 1451–1458.

Повний текст