2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевая задача Римана на разомкнутой жордановой спрямляемой кривой. І

Кудьявина Ю. В., Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано крайову задачу Рімана для розширених у порівнянні з попередніми результатами класів розімкнених жорданових слрямлюваних кривих та заданих на них функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 11, pp 1752-1765.

Зразок цитування: Кудьявина Ю. В., Плакса С. А. Краевая задача Римана на разомкнутой жордановой спрямляемой кривой. І // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 11. - С. 1511–1522.

Повний текст