2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про асимптотичну розширену вимірність

Зарічний М. М., Реповц Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метою статті є введення асимптотичного аналога розширеної вимірності, що визначена Дранішніковим. Основний результат полягає у встановленні співвідношення між асимптотичною розширеною вимірністю власного метричного простору та розширеною вимірністю його корони Хігсона.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 11, pp 1766-1774.

Зразок цитування: Зарічний М. М., Реповц Д. Про асимптотичну розширену вимірність // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 11. - С. 1523–1530.

Повний текст