2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном результате Ж. Бургена

Конягин С. В., Шкредов И. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У лінійному просторі розмірності $n$ над полем $\mathbb{F}_2$ побудовано множину $A$ заданої щільності, в якої перетворення Фур'є є великим на великій множині і таким, що перетин $A$ з будь-яким підпростором невеликої розмірності є малим. Одержані результати показують у певному сенсі точність однієї теореми Ж. Бургена.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 3, pp 380-419.

Зразок цитування: Конягин С. В., Шкредов И. Д. Об одном результате Ж. Бургена // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 3. - С. 332–368.

Повний текст