2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкраще наближення хребтовими функціями в $L_p$-просторах

Майоров В. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено наближення класів функцій многовидом $R_n$, що утворений усіма можливими лінійними комбінаціями $n$ хребтових функцій вигляду $r(a · x))$. Доведено, що для будь-яких $1 ≤ q ≤ p ≤ ∞$ відхилення класу Соболева $W^r_p$ від множини $R_n$ хребтових функцій у просторі $L_q (B^d)$характеризується точним порядком $n^{-r/(d-1)}$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 3, pp 452-466.

Зразок цитування: Майоров В. Є. Найкраще наближення хребтовими функціями в $L_p$-просторах // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 3. - С. 396–408.

Повний текст