2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усредненная модель колебаний увлажненной упругой среды

Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається початково-крайова задача, що описує нестаціонарні коливання пружного середовища з великою кількістю дрібних каверн, які заповнені в'язкою нестислою рідиною. Вивчається асимптотична поведінка розв'язку, коли діаметри каверн прямують до нуля, їх кількість прямує до нескінченності та розташовуються вони „об'ємно". Побудовано усереднене рівняння, що описує головний член асимптотики. Це рівняння є моделлю розповсюдження хвиль у середовищах типу зволоженого грунту, гірських порід та деяких біологічних тканин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 10, pp 1519-1542.

Зразок цитування: Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я. Усредненная модель колебаний увлажненной упругой среды // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1309–1329.

Повний текст