2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спільні нерухомі точки та інваріантне наближення $R$-субслабко комутуючих відображень в опуклих метричних просторах

Наранг Т. Д., Чандок С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено достатні умови існування спільної нерухомої точки $R$-субслабко комутуючих відображень у рамках опуклого метричного простору. Як застосування, одержано різні результати щодо найкращих наближень для згаданого класу відображень, які узагальнюють інші відомі з літератури результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 10, pp 1585-1596.

Зразок цитування: Наранг Т. Д., Чандок С. Спільні нерухомі точки та інваріантне наближення $R$-субслабко комутуючих відображень в опуклих метричних просторах // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1367–1376.

Повний текст