2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи для нелинейного параболического уравнения с лапласианом Леви, разрешенного относительно производной

Ковтун И. И., Феллер М. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено розв'язки крайової та початково-крайової задач для нелінійного параболічного рівняння з лапласіаном Леві $∆_L$, розв'язаного відносно похідної $$\frac{∂U(t,x)}{∂t}=f(U(t,x),Δ_LU(t,x))$$ для фундаментальних областей гільбертового простору.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 62 (2010), no. 10, pp 1625-1634.

Зразок цитування: Ковтун И. И., Феллер М. Н. Краевые задачи для нелинейного параболического уравнения с лапласианом Леви, разрешенного относительно производной // Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1400–1407.

Повний текст