2019
Том 71
№ 11

Всі номери

On Γ-convergence of integral functionals defined on various weighted Sobolev spaces

Рудакова О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто ваговi простори Соболєва, пов'язані з послідовністю $n$-вимірних областей. Доведено теорему про вибір із послідовності інтегральних функціоналів, визначених на розглядуваних просторах, підпослідовності, що $Γ$-збігається до інтегрального функціонала, визначеного на деякому „граничному" ваговому соболєвському просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 1, pp 121-139.

Зразок цитування: Рудакова О. А. On Γ-convergence of integral functionals defined on various weighted Sobolev spaces // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 99-115.

Повний текст