2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Интегральные представления обобщенных осесимметричных потенциалов в односвязной области

Грищук С. В., Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено інтегральні зображення узагальнених осесиметричних потенцiалiв через аналітичні функції комплексної змінної, задані в довільній однозв'язній обмеженій області що є симетричною відносно дійсної осі. Доведено, що ці інтегральні зображення задають взаємно однозначну відповідність між аналітичними функціями комплексної змінної, що набувають дійсних значень на дійсній осі, та узагальненими осесиметричними потенціалами певних класів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 2, pp 195-213.

Зразок цитування: Грищук С. В., Плакса С. А. Интегральные представления обобщенных осесимметричных потенциалов в односвязной области // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 2. - С. 160-177.

Повний текст