2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Многопериодическое по части переменных решение одной счетной системы квазилинейных уравнений в частных производных

Бержанов А. Б, Курмангалиев Е. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано достатні умови iснування та єдиності багатоперiодичного за частиною змінних розв'язку однієї системи квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 2, pp 336-345.

Зразок цитування: Бержанов А. Б, Курмангалиев Е. К. Многопериодическое по части переменных решение одной счетной системы квазилинейных уравнений в частных производных // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 2. - С. 280-288.

Повний текст