2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Малые колебания вязкой несжимаемой жидкости с большим числом мелких взаимодействующих частиц при их поверхностном распределении

Бережной М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається асимптотична поведінка розв'язків задачі що описує малi рухи в'язкої нестисливої рідини, яка заповнює об'єм Ω, з великою кількістю змулених у ній дрібних твердих взаємодіючих частинок, що концентруються у малому околі деякої гладкої поверхні Γ ⊂ Ω. Доведено, що при певних умовах границя цих розв'язків задовольняє вихідні рівняння в області Ω\Γ та деякі усереднені крайові умови типу умов спряження на Γ.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 3, pp 361-382.

Зразок цитування: Бережной М. А. Малые колебания вязкой несжимаемой жидкости с большим числом мелких взаимодействующих частиц при их поверхностном распределении // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 3. - С. 302-321.

Повний текст