2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аппроксимативные характеристики изотропных классов периодических функций многих переменных

Романюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано точні за порядком оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів Бесова $(B_{p,θ}^r)$ і Нікольського $(H_p^r )$ періодичних функцій багатьох змінних у метриці $L_q , 1 ≤ p, q ≤ ∞$. Встановлено також порядки найкращих наближень функцій з цих же класів у просторах $L_{1}$ і $L_{∞}$ тригонометричними поліномами з відповідним спектром.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 4, pp 613-626.

Зразок цитування: Романюк А. С. Аппроксимативные характеристики изотропных классов периодических функций многих переменных // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 4. - С. 513-523.

Повний текст